Jakie mogą być roszczenia do "umowy frankowej"?

Jakich roszczeń może dochodzić konsument w związku z zawartą z Bankiem umową kredytu frankowego „umową frankową” w przypadku uznania, iż zawiera ona postanowienia niedozwolone?

Każdemu konsumentowi, który zawarł z Bankiem niekorzystną umowę kredytową we franku szwajcarskim (także w innej walucie obcej) – w przypadku stwierdzenia,
iż umowa ta zawiera w swojej treści niedozwolone klauzule umowne
- przysługują roszczenia wobec Banku bądź o:
- unieważnienie umowy, 
- bądź o jej „odfrankowienie” (przewalutowanie zobowiązania na polskie złotówki według kursu franka szwajcarskiego z dnia wypłaty środków z umowy kredytowej przez Bank - zmniejszenie salda zadłużenia - i rozliczenie nadpłaconych środków pieniężnych tytułem spłaty zbyt wysokich rat kredytowych na rzecz banku). 

Kredyty frankowe dzielimy co do zasady na dwa rodzaje:

1. Indeksowany do franka szwajcarskiego (taki w którym kwota kredytu w umowie wyrażona jest w polskich złotych). 

2. Denominowany we franku szwajcarskim (taki w którym kwota kredytu w umowie wyrażona jest we franku szwajcarskim). 

W zależności od rodzaju kredytu, który konsument zawarł z Bankiem przysługują mu różne roszczeniami. W przypadku kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zgodnie z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
3 października 2019 r. wydanego w sprawie Dziubak c/a Raiffeisen Bank International S.A. C – 260/18, który oceniał prawidłowość klauzul umownych zawartych w umowie kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, konsument może domagać się unieważnienia umowy kredytowej albo „odfrankowienia kredytu” i zwrotu nadpłaconych rat. W takiej sytuacji zgodnie z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wybór roszczenia, które ma być zastosowane należy do konsumenta. 

W przypadku kredytu denominowanego we franku szwajcarskim konsument może domagać się w postępowaniu sądowym unieważnienia umowy kredytowej, gdyż dalsze trwanie umowy bez niezgodnych z prawem postanowień umownych jest niemożliwe.

Należy jednak pamiętać, że każdorazowo wystąpienie przeciwko Bankowi z roszczeniem musi być poprzedzone dokonaniem wnikliwej analizy postanowień umowy kredytowej, które pozwoli na podjęcie właściwej decyzji o przysługujących konsumentowi roszczeniach.

adw. Jakub Turkiewicz

Fundacja Patronus

al. Papieża Jana Pawła II 28/3, 70-454 Szczecin

NIP: 8513246288
KRS: 0000830583

Telefon: +48 797 711 731
Email: biuro@fundacjapatronus.pl

Pomoc Prawna

Dla osób poszkodowanych w wypadkach

Dla osób po utracie bliskich 

Dla osób posiadających kredyty frankowe

Ta witryna korzysta z plików cookie, aby polepszyć doświadczenie przeglądania i zapewnić dodatkową funkcjonalność. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Zgadzam się