Czy od wyroku Sądu I Instancji przysługuje odwołanie?

Tak, jeśli strona nie zgadza się z rozstrzygnięciem Sądu I Instancji to ma prawo złożyć odwołanie od wyroku, które nazywa się apelacją.

Aby skutecznie odwołać się od wyroku należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o doręczenie i uzasadnienie wyroku w terminie 7 dni od dnia publikacji tego wyroku.

Czas oczekiwania na wyrok wraz z uzasadnieniem wynosi około miesiąca do dwóch. Od momentu otrzymania uzasadnienia należy w terminie 14 dni sporządzić apelacje. Jeżeli zostanie złożona po tym terminie to apelacja nie zostanie przyjęta przez Sąd.

Podsumowując powyższe, ścieżka odwoławcza wygląda następująco:

Publikacja wyroku przez Sąd I Instancji à w terminie 7 dni składamy wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem à Sąd sporządza uzasadnienie wyroku, co w praktyce trwa ok. od 1 do 2 miesięcy àdoręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem wyroku à w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem składamy apelacje do Sądu, który wydał wyrok.

Pamiętać należy, że samo niezadowolenie z wyroku Sądu I instancji nie jest wystarczające. Muszą wystąpić obiektywne przesłanki, aby udało się zmienić zaskarżony wyrok. Do tego będzie potrzebna fachowa pomoc prawników, którzy potrafią dokonać analizy uzasadnienia i doradzić czy w konkretnej sprawie są podstawy do złożenia apelacji.

 

r. pr. Artur Tobolewski

Fundacja Patronus

al. Papieża Jana Pawła II 28/3, 70-454 Szczecin

NIP: 8513246288
KRS: 0000830583

Telefon: +48 797 711 731
Email: biuro@fundacjapatronus.pl

Pomoc Prawna

Dla osób poszkodowanych w wypadkach

Dla osób po utracie bliskich 

Dla osób posiadających kredyty frankowe

Ta witryna korzysta z plików cookie, aby polepszyć doświadczenie przeglądania i zapewnić dodatkową funkcjonalność. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Zgadzam się