Co to jest zadośćuczynienie?

Pewnie każdy z Was spotkał się z określeniem „zadośćuczynienia” Ale co właściwie oznacza? Jaka to jest instytucja? W czym jest wyrażona? Kiedy można się domagać zadośćuczynienia? Niniejszy artykuł udzieli odpowiedzi na te oraz inne pytania.

Zadośćuczynienie to świadczenie wyrażone w pieniądzu, które ma za zadanie zrekompensowanie krzywdy, którą doznała osoba. Na przykład na skutek wypadku komunikacyjnego osoba poszkodowana ma prawo domagać się odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Uzyskane w ten sposób pieniądze mają za zadanie naprawić doznane krzywdy. Trzeba pamiętać, żeby nie mylić tego świadczenia z odszkodowaniem, które likwiduje dokładanie wyliczoną szkodę. O odszkodowaniu przeczytasz szerzej w odrębnym artykule. Zadośćuczynienie jest bardzo trudne do wychwycenia, nie ma jednej zasady, dzięki której można określić wysokość przysługującej poszkodowanemu sumy pieniężnej. Przy ocenie wysokości zadośćuczynienia należy uwzględnić nasilenie cierpień, zarówno fizycznych jak i psychicznych, długotrwałość choroby, kalectwa, trwałość następstw zdarzenia, a także konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym. Ponadto przy precyzowaniu wysokości zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę m.in. długotrwałość leczenia i jego uciążliwość, rozmiar kalectwa, czas leczenia poszkodowanego czy ograniczenie w codziennym funkcjonowaniu, np. niemożność wykonywania pracy lub prowadzenia aktywnego trybu życia.

Odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia mogą domagać się osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych oraz osoby, które utraciły osoby najbliższe w takim wypadku.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym, zatem co do zasady przysługuje tylko raz. Można domagać się go od zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku komunikacyjnego. 

Pamiętaj, jeżeli chcesz zgłosić szkodę albo wystąpić przeciwko zakładowi ubezpieczeń na drogę postępowania sądowego należy najpierw skonsultować swoją sprawę z prawnikiem specjalizującym się w tego rodzaju sprawach. W celu określenia przysługującej Ci kwoty zadośćuczynienia pomocne mogą być kalkulatory, które udostępnia na swojej stronie Fundacja Patronus.

r. pr. Artur Tobolewski

Fundacja Patronus

al. Papieża Jana Pawła II 28/3, 70-454 Szczecin

NIP: 8513246288
KRS: 0000830583

Telefon: +48 797 711 731
Email: biuro@fundacjapatronus.pl

Pomoc Prawna

Dla osób poszkodowanych w wypadkach

Dla osób po utracie bliskich 

Dla osób posiadających kredyty frankowe

Ta witryna korzysta z plików cookie, aby polepszyć doświadczenie przeglądania i zapewnić dodatkową funkcjonalność. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Zgadzam się